Rosa canina – (Rosa Canina) – Bacche – Per Rituali

3,00 

Erbe magiche e stregoniche: Rosa canina – Bacche per rituali e magia, incensi, candele o altre preparazioni magiche.

Rosa canina - uso magico
Rosa canina – (Rosa Canina) – Bacche – Per Rituali